Aegon verkoopt grootste deel run-off businesses in de VS

Aegon verkoopt de twee grootste run-off businesses in de VS aan Wilton Re.. Het gaat om activiteiten in afbouw, de zogenoemde payout annuities en de BOLI/COLI (Bank-Owned en Corporate-Owned Life Insurance) activiteiten.

De verkoop is in lijn met de strategische doelstelling om het kapitaal voor activiteiten in afbouw te verminderen.

Volgens de overeenkomst herverzekeren dochterondernemingen van het levensverzekeringsbedrijf van Aegon in de VS voor USD 14 miljard aan verplichtingen aan bedrijven van Wilton Re Holding Inc. Door de transactie en de daarmee samenhangende management maatregelen wordt ongeveer USD 700 miljoen (EUR 630 miljoen) aan kapitaal vrijgemaakt in 2017.

"Ik ben zeer tevreden dat we een overeenkomst hebben bereikt om het grootste deel van onze run-off businesses in de VS te verkopen", zegt bestuursvoorzitter Alex Wynaendts van Aegon. "Het versneld vrijmaken van het kapitaal voor deze activiteiten is in lijn met onze strategie en zal de financiële flexibiliteit van de groep verder vergroten. Wilton Re is een gerespecteerde herverzekeraar en daarom hebben we er vertrouwen in dat de belangen van onze klanten met deze overeenkomst zijn gewaarborgd."

Solvency II ratio Group verbetert met 6%-punten

Als gevolg van de vandaag aangekondigde maatregelen, verbetert de groepssolvabiliteit in de tweede helft van 2017 met ongeveer 6%-punten. Na afronding van de transactie en de daarmee samenhangende management maatregelen, wordt het vrijgemaakte kapitaal uitgekeerd aan de holding. Daarmee verbetert het rendement op het kapitaal van Transamerica met ongeveer
60 basispunten.

Aegon verwacht dat het kapitaal dat jaarlijks gegenereerd wordt met de activiteiten in de VS na de transactie afneemt met ongeveer USD 30 miljoen (EUR 27 miljoen). De activiteiten worden als run-off businesses gerapporteerd en daarom niet meegenomen in het onderliggend resultaat. Aegon verwacht dat de herverzekeringstransactie tot een boekverlies van ongeveer
USD 300 miljoen (EUR 270 miljoen) leidt. Dit wordt gerapporteerd onder Other Charges. De transactie is onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuring van de toezichthouder en wordt naar verwachting afgerond in de zomer van 2017.

 


 

Over Wilton Re
Wilton Re is toonaangevend met In Force Solutions. De onderneming richt zich op de Noord-Amerikaanse markt voor levensverzekeringen en biedt risicokapitaal aan, inclusief daarmee samenhangende diensten zoals fusies en overnames. Wilton Re biedt de sector administratieve diensten aan voor efficiënt en doelgericht run-off management van levensverzekerings-en lijfrente-contracten.

Wilton Re werkt ook samen met bedrijven die nieuwe bedrijfsstrategieën implementeren voor verkoop in het middensegment van de markt. De nadruk ligt hierbij op producten via de werkgever, senior market en simplified term producten. Het bedrijf biedt ook op maat gesneden oplossingen waaronder administratieve dienstverlening onder eigen merk.

Wilton Re biedt oplossingen aan die waarde toevoegen voor zijn klanten en hun polishouders en aandeelhouders. De onderneming bouwt langdurige relaties op met haar zakelijke partners, en deelt op een open en transparante wijze middelen, kennis over de sector en ervaringen.

Meer informatie over de bedrijven van Wilton Re is te vinden op www.wiltonre.com, www.texaslife.com en www.ivari.ca.