Aegon verkoopt opnieuw deel van Amerikaanse run-off activiteiten

Aegon is overeengekomen om een deel van zijn levensherverzekeringsactiviteiten te verkopen aan SCOR en om een gelieerde captive verzekeringsmaatschappij te ontbinden.

De transactie past in Aegon's strategische doelstelling om het toegewezen kapitaal aan zijn run-off activiteiten te verminderen.

In de overeenkomst is bepaald dat de levensverzekeringsmaatschappijen van Aegon in de Verenigde Staten, opererend onder de naam Transamerica, ongeveer USD 750 miljoen aan verplichtingen herverzekeren bij SCOR. De transactie dekt ongeveer de helft van de levensherverzekeringsactiviteiten die Transamerica heeft aangehouden nadat het grootste deel daarvan in 2011 aan SCOR werd verkocht. Verwacht wordt dat de transactie een eenmalige bate van ongeveer USD 75 miljoen heeft op de kapitaalpositie van Transamerica en een licht positief effect op de doorlopende kapitaalgeneratie.

Toekomstige onderliggende winsten worden niet beïnvloed door deze transactie, omdat de inkomsten van deze herverzekeringsactiviteiten deel uitmaken van run-off activiteiten, die niet zijn opgenomen in de onderliggende winst vóór belastingen. De transactie zal naar verwachting resulteren in een IFRS-verlies vóór belastingen van ongeveer USD 125 miljoen (EUR 105 miljoen) en zal onder Overige lasten worden gerapporteerd in de resultaten van het vierde kwartaal van 2017.

Als onderdeel van de transactie zal Aegon een gelieerde captive verzekeringsmaatschappij, die niet-economische voorzieningen financiert, ontbinden. Deze voorzieningen worden in de Verenigde Staten XXX term life insurance reserves genoemd. Als gevolg van de ontbinding zal een operationele schuld van USD 475 miljoen, gelieerd aan de captive, worden afgelost.