Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemt in met alle agendapunten

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Aegon N.V. heeft op 19 mei 2017 ingestemd met alle agendapunten, waaronder de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016.

Aandeelhouders hebben ingestemd met het voorstel om Matt Rider per vandaag te benoemen als Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur van Aegon voor een termijn van vier jaar. Daarnaast hebben aandeelhouders ingestemd met de herbenoeming van Dona Young als lid van de Raad van Commissarissen voor een nieuwe termijn van vier jaar. Ook hebben aandeelhouders de voorstellen goedgekeurd om William Connelly en Mark Ellman te benoemen als leden van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar, met ingang van mei 2017.

De aandeelhouders hebben ingestemd met het slotdividend over 2016 van EUR 0,13 per gewoon aandeel. Daarmee komt het totale dividend over het boekjaar 2016 uit op EUR 0,26 per gewoon aandeel. Het slotdividend wordt naar keuze van de aandeelhouder in contanten of in aandelen uitgekeerd. De waarde van het dividend in gewone aandelen zal ongeveer hetzelfde zijn als de waarde van het dividend in contanten.

De fractie ter bepaling van het dividend in aandelen zal worden bepaald op basis van de gemiddelde koers van Aegon aan de beurs van Amsterdam (Euronext) tijdens de vijf handelsdagen in de periode van 12 juni tot en met 16 juni 2017. Het dividend wordt op vrijdag 23 juni uitbetaald. Meer informatie over het dividend is hier te vinden.

Alle details van de besluiten die tijdens de AVA zijn genomen, worden hier gepubliceerd.