Aegon publiceert Jaarverslag en Review over 2016

Aegon N.V. heeft vandaag het Jaarverslag over 2016 gepubliceerd en deponeert het Form 20-F bij de Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC).

Voor het zesde opeenvolgende jaar brengt Aegon naast het Jaarverslag ook de Review uit, het geïntegreerde verslag over 2016. In de Review staat hoe Aegon waarde creëert voor alle belanghebbenden, zoals klanten, medewerkers, beleggers en lokale gemeenschappen. De Review belicht zeven voor de onderneming relevante onderwerpen, zoals vergrijzing en demografische veranderingen, gevolgen van nieuwe technologieën, toename van regelgeving en financieel-economische onzekerheden.

In een interview in de Review belicht Alex Wynaendts, CEO van Aegon, de belangrijke vooruitgang die Aegon heeft geboekt bij het bereiken van de doelstellingen voor 2018, waaronder de versnelling naar een meer digitale en meer duurzame onderneming die dichter bij de klant staat. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Rob Routs gaat in zijn interview in op de veranderingen in de samenstelling van de Management Board en de rol van de Raad van Commissarissen bij de bepaling van de strategie.

Het Jaarverslag bevat een geactualiseerde schatting van de Solvency II groepsratio van 157% per eind 2016 door een veranderde berekening van de risicomarge in Nederland. Het management heeft besloten om aan de Solvency II positie per eind 2016 een risicomarge voor kosteninflatie toe te voegen. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van de groepsratio met 2 procentpunten vergeleken met de op 17 februari 2017 gepubliceerde geschatte ratio. Hoewel de op een best estimate gebaseerde aannames in de technische voorzieningen van Aegon marktconform zijn en het inflatierisico economisch te hedgen is, heeft het management toch besloten prudent te zijn en een strikt juridische interpretatie van de regels te volgen. Het management heeft zich volledig gecommitteerd aan maatregelen om de Solvency II ratio van Aegon Nederland te verbeteren.

De Solvency II ratio's zoals die in het Jaarverslag staan vermeld, zijn schattingen en kunnen nog veranderen als gevolg van definitieve interpretaties van de Solvency II regels en beoordeling door de toezichthouder. Meer gedetailleerde informatie over de Solvency II ratio's voor de bedrijfsonderdelen van Aegon en voor de groep komen beschikbaar in de Solvency and Financial Condition Reports (SFCRs) die de komende maanden worden gepubliceerd.

Digitale versies van het Engelstalige Jaarverslag 2016, het Form 20-F en de 2016 Review zijn beschikbaar op onze corporate website aegon.com. Een papieren versie van het Engelstalige jaarverslag kan zonder kosten online aangevraagd worden op aegon.com. De overige documenten voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 19 mei 2017, waaronder de agenda, zijn vanaf 7 april 2017 online beschikbaar.