Aegon rondt verkoop grootste deel run-off business in de VS af

Aegon heeft de verkoop van de twee grootste run-off businesses in de VS aan Wilton Re succesvol afgerond. Het gaat om de zogenoemde payout annuities en de BOLI/COLI (Bank-Owned en Corporate-Owned Life Insurance) activiteiten.

De verkoop is in lijn met de strategische doelstelling om het kapitaal voor activiteiten in afbouw te verminderen.

Volgens de overeenkomst herverzekeren dochterondernemingen van het levensverzekeringsbedrijf van Aegon in de VS (Transamerica) voor USD 14 miljard aan verplichtingen aan bedrijven van Wilton Re Holding Inc. Door de transactie en de daarmee samenhangende management maatregelen wordt ongeveer USD 700 miljoen (EUR 630 miljoen) aan kapitaal vrijgemaakt in 2017.

Het vrijgemaakte kapitaal zal naar verwachting in de tweede helft van 2017 aan de holding worden uitgekeerd. Hiermee verbetert het rendement op het kapitaal van Transamerica met ongeveer 60 basispunten en verbetert naar verwachting de groepssolvabiliteit met ongeveer 6%-punten.