Aegon: vereenvoudiging en groei leiden tot betere resultaten

3 Minuten lezen

CEO Alex Wynaendts en het Amerikaanse managementteam van Aegon informeren analisten en beleggers vandaag in New York over de stappen naar vereenvoudiging en groei van het bedrijf en over de waardecreatie voor alle belanghebbenden.

"Wij willen de vertrouwde partner zijn met financiële oplossingen voor alle levensfasen van onze klanten", aldus Alex Wynaendts. "We hebben onze bedrijfsvoering de afgelopen jaren efficiënter ingericht en de waarde van de onderliggende activiteiten verhoogd. Aegon is een door technologie gedreven bedrijf geworden. Daardoor zijn we relevanter dan ooit voor onze 29 miljoen klanten. Mijn managementteam en ik zijn vastbesloten om de groei van het bedrijf te versnellen door voort te bouwen op wat we eerder hebben bereikt."

De transformatie van Aegon heeft geleid tot aanzienlijk betere financiële prestaties, met als resultaat een solide kapitaalpositie, een lagere schuldratio en toenemende kapitaalgeneratie. Aegon wil de financiële resultaten verder verbeteren door vereenvoudiging en groei van het bedrijf. Aegon wordt eenvoudiger gemaakt door maatregelen als optimalisatie van de bedrijfsportefeuille, fusie van juridische entiteiten en actief beheer van bestaande portefeuilles.

Groeiversnelling in de Amerikaanse markt

CEO Mark Mullin van Aegon Americas en zijn managementteam gaan vandaag op de bijeenkomst voor analisten en beleggers in op de goede positionering van de organisatie om de kansen op de Amerikaanse markt te benutten. Ook geven zij een gedetailleerde toelichting op de plannen voor versnelling van de organische groei. Verbetering van de concurrentiepositie, het aantrekken van nieuwe klanten en versterking van de bestaande klantrelaties en de klantentrouw zullen aan bod komen.

Het Amerikaanse managementteam zal bovendien in detail ingaan op de kapitaalpositie van de onderneming en de kapitaalgeneratie. De sterke kapitaalpositie van Aegon in de Verenigde Staten is een solide basis voor verdere groei van de activiteiten en substantiële dividendbetalingen aan de holding. Deze betalingen nemen naar verwachting op termijn toe door de voorziene groei van het kapitaal dat de bedrijven van Aegon in de Verenigde Staten genereren.

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.