Aegon verkoopt laatste deellevensherverzekeringsactiviteiten in de VS

Aegon is overeengekomen om het laatste substantiële deel van zijn levensherverzekeringsactiviteiten aan SCOR Global Life te verkopen. De transactie past in Aegon’s strategische doelstelling om het aan zijn run-off activiteiten toegewezen kapitaal te verminderen.

In de overeenkomst is bepaald dat de levensverzekeringsmaatschappijen van Aegon in de Verenigde Staten, opererend onder de naam Transamerica, ongeveer USD 700 miljoen aan verplichtingen herverzekeren via SCOR Global Life. De transactie betreft het laatste substantiële deel van de Levensherverzekeringsactiviteiten die Transamerica heeft aangehouden, nadat het grootste deel van zijn herverzekeringsactiviteiten in 2011 en 2017 aan SCOR is verkocht. Verwacht wordt dat de transactie een eenmalige bate van ongeveer USD 50 miljoen heeft op de kapitaalpositie van Transamerica en een licht positief effect op de doorlopende kapitaalgeneratie.

Toekomstige onderliggende winsten worden niet beïnvloed door deze transactie, omdat de inkomsten van deze herverzekeringsactiviteiten deel uitmaken van run-off activiteiten, die niet zijn opgenomen in de onderliggende winst vóór belastingen. De transactie zal naar verwachting resulteren in een IFRS-verlies vóór belastingen van ongeveer USD 105 miljoen (EUR 90 miljoen) en zal onder Overige lasten worden gerapporteerd in de resultaten van de tweede helft van 2018.

Als onderdeel van de transactie zal Aegon de omvang van een gelieerde captiveverzekeringsmaatschappij, die niet-economische voorzieningen financiert, aanzienlijk verminderen. Deze voorzieningen worden in de Verenigde Staten XXX term life insurance reserves genoemd.

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.