Aegon publiceert Jaarverslag en Review over 2017

Aegon N.V. heeft vandaag het Jaarverslag en de Review over 2017 gepubliceerd en zal de Form 20-F deponeren bij de Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC).

Het thema van de Review van dit jaar is 'Future Fit'. Dit refereert niet alleen aan het gelijknamige programma voor de transformatie van de cultuur binnen Aegon, maar ook aan de snel veranderende omgeving waarin Aegon opereert en aan de manier waarop de onderneming op die veranderingen inspeelt door gebruik te maken van nieuwe technologieën.

De Review staat in het teken van vijf belangrijke onderwerpen die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van Aegon: vergrijzing en andere demografische veranderingen, het effect van nieuwe technologieën, toegenomen regelgeving, lage rente en economische en financiële onzekerheden. Daarnaast bevat de Review interviews met de bestuursvoorzitter en de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

In zijn interview belicht bestuursvoorzitter Alex Wynaendts de bredere bijdrage van Aegon aan de samenleving, de waarde die de onderneming voor alle belanghebbenden toevoegt en de manier waarop de transformatie van de onderneming vorm krijgt. Voorzitter Rob Routs legt uit hoe de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijkheden invult. Hij gaat in op de relatie met het management en kijkt terug op zijn periode als voorzitter.

Digitale versies van het Engelstalige Jaarverslag 2017, de Form 20-F en de 2017 Review zijn beschikbaar op aegon.com. Een papieren exemplaar van het Jaarverslag, inclusief de door de accountant gecontroleerde jaarrekeningen, kan kosteloos worden opgevraagd via aegon.com. De overige documenten voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2018, waaronder de agenda, zijn vanaf 6 april 2018 online beschikbaar.