Aegon verkoopt zijn bedrijven in Tsjechië en Slowakije

Aegon verkoopt zijn bedrijven in Tsjechië en Slowakije voor EUR 155 miljoen aan NN Group. De transactie is in lijn met Aegon’s strategische doelstelling om zijn bedrijfsactiviteiten en de allocatie van kapitaal binnen de onderneming te optimaliseren.

"Deze verkoop betekent een verdere rationalisatie van onze internationale activiteiten waardoor we ons nog beter kunnen richten op onze belangrijkste markten," aldus Alex Wynaendts, CEO van Aegon. "De transactie garandeert dat de dienstverlening aan klanten wordt voortgezet, biedt werknemers nieuwe kansen en is in het belang van onze aandeelhouders."

De ondernemingen in Tsjechië en Slowakije bieden voornamelijk beleggingsverzekeringen aan, naast overlijdensrisicoverzekeringen en aanvullende productopties. In Slowakije worden tevens pensioenoplossingen aangeboden. De onderliggende winst vóór belastingen van beide bedrijven gezamenlijk kwam in 2017 uit op EUR 16 miljoen.

De opbrengst van de verkoop zal aan de groep worden uitgekeerd. Door de transactie zal Aegon's solvabiliteitsratio verbeteren met naar schatting 1%-punt. Gebaseerd op de boekwaarde op 31 december 2017 en rekening houdend met de dividenden die in 2018 zijn betaald, zal de boekwinst uitkomen op naar schatting EUR 80 miljoen. Deze zal onder Other income worden gerapporteerd.

De verkoop is onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuring door toezichthouders en wordt naar verwachting begin 2019 afgerond. Deze transactie heeft geen materiële invloed op de andere activiteiten van Aegon in Centraal- en Oost-Europa. Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.