Aegon publiceert resultaten over eerste halfjaar 2019

Aegon publiceert resultaten over eerste halfjaar 2019

Aegon publiceert resultaten over eerste halfjaar 2019

1H 2019 results video

Watch Aegon CEO Alex Wynaendts discuss the first half-year 2019 results.

Nettowinst stijgt tot EUR 618 miljoen door beleggingswinsten en lagere overige lasten

 •  Onderliggend resultaat daalt 5% tot EUR 1.010 miljoen door lagere fee inkomsten in de VS en investeringen in groei.
 • Verliezen uit fair value items bedragen EUR 394 miljoen, vooral door een versterking van de technische voorzieningen in Nederland in verband met de negatieve ontwikkeling van credit spreads.
 • Beleggingswinsten komen uit op EUR 275 miljoen, vooral door de verkoop van obligaties om de Nederlandse beleggingsportefeuille te optimaliseren.
 • Overige lasten bedragen EUR 93 miljoen, inclusief EUR 64 miljoen door model & assumption wijzigingen in met name de VS.
 • Rendement op eigen vermogen daalt tot 9,6% door een lager onderliggend netto resultaat.

Netto-uitstroom van EUR 2,7 miljard ondanks hogere bruto-stortingen

 • Netto-uitstroom van EUR 2,7 miljard door beëindiging van contracten in pensioenbedrijf en uitstroom van annuities in de VS, alsmede een afname op het institutionele platform in het VK. Deze afname is gedeeltelijk gecompenseerd door een netto-instroom bij Asset Management en Aegon Nederland.
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen daalt met 4% tot EUR 405 miljoen.
 • Verkoop van ongevallen- en ziektekostenverzekeringen daalt met 45% tot EUR 117 miljoen. Dit is vooral het gevolg van het eerder aangekondigde besluit om te stoppen met bepaalde producten en lagere verkopen van voluntary benefits in de VS.
 • Verkoop van schadeverzekeringen stijgt met 7% naar EUR 65 miljoen.

Hoger interim dividend mogelijk door sterke kapitaalpositie en genormaliseerde kapitaalgeneratie

 • Interim dividend 2019 stijgt met 7% tot EUR 0,15 per aandeel.
 • Solvency II ratio bedraagt 197%, en ligt aan de bovenkant van de beoogde bandbreedte; daling van de ratio is het gevolg van negatieve marktontwikkelingen.
 • De kapitaalgeneratie komt uit op EUR 788 miljoen negatief. Hierin is de invloed van ongunstige marktontwikkelingen van EUR 1,4 miljard en eenmalige lasten van EUR 114 miljoen verwerkt. De genormaliseerde kapitaalgeneratie na holding kosten bedraagt EUR 714 miljoen.
 • De invloed van marktontwikkelingen hangt samen met de ongunstige beweging van credit spreads in Nederland, waaronder spreads op hypotheken, die zijn gestegen tot een niveau dat significant boven het lange termijn gemiddelde ligt.
 • Financiële buffer in de holding stijgt naar EUR 1,6 miljard, onder meer door EUR 765 miljoen aan dividendbetalingen van de bedrijfsonderdelen. Aegon Nederland heeft van de geplande dividendbetaling over het eerste halfjaar afgezien.
 • Brutoschuldratio bedraagt 29,3% en blijft daarmee binnen de beoogde bandbreedte van 26% tot 30%.

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van 1H 2018, tenzij anders vermeld.

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.

"In een turbulent eerste halfjaar hadden marktontwikkelingen een negatief effect op de kapitaalpositie van Aegon Nederland. Toch hebben wij als groep een sterke solvabiliteitspositie behouden, omdat ons renterisico-afdekkingsprogramma's ons goed hebben beschermd tegen de dalende rente. Bovendien is onze genormaliseerde kapitaalgeneratie gestegen en konden we onze solide financiële buffer handhaven. Dit stelt ons in staat om het interim dividend met 7% te verhogen tot 15 eurocent per aandeel.

Het onderliggend resultaat is licht gedaald door lagere fee inkomsten in de VS en door investeringen in groei, en verbetering van contact met onze klanten. We richten ons op uitbreiding van het aantal nieuwe klanten, en op behoud van bestaande klanten. Het is bemoedigend om te zien dat de verkoop van nieuwe pensioenplannen in de Verenigde Staten significant is gestegen en dat de bruto-stortingen vrijwel overal zijn toegenomen.

Wij maken goede voortgang met de uitvoering van onze strategie. We zijn efficiënter geworden en investeren ons kapitaal daar waar we de beste groeikansen zien. We hebben de verkoop van onze Japanse joint ventures aangekondigd en de integratie afgerond van Cofunds op ons platform in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien hebben we de eerste stappen gezet om de administratie van bestaande verzekeringsportefeuilles in het Verenigd Koninkrijk en Nederland over te hevelen naar moderne platforms".

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.

Presentatie
De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 a.m. uur CET.

Supplementen
Aegon's 1H 2019 Financial Supplement is beschikbaar op aegon.com.

Conference call
9:00 a.m. CET

Audio webcast op aegon.com
Inbelnummer
Nederland: 020 703 8211
Passcode: 3042273

Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com.

Publicatiedatum resultaten 2019
Resultaten tweede halfjaar 2019 – 13 februari 2020