Aegon herverzekert langleven risico in Nederland

2 Minuten lezen

Aegon gaat circa een kwart van zijn langleven risico in Nederland herverzekeren bij Canada Life Reinsurance. Aegon’s kapitaalpositie zal door deze overeenkomst worden versterkt.

De herverzekeringsovereenkomst met Canada Life Reinsurance zorgt voor volledige afdekking van het langleven risico voor EUR 12 miljard aan verplichtingen. Canada Life Reinsurance is een onderdeel van een in Toronto gevestigde levensverzekeringsmaatschappij met een AA rating van S&P Global. De overeenkomst heeft betrekking op pensioenen en lijfrentes en gaat in op 31 december 2019 en loopt tot het einde van de looptijd van de portefeuille. Deze herverzekeringsovereenkomst heeft geen gevolgen voor de dienstverlening en garanties van Aegon aan zijn polishouders.

"Deze herverzekeringsovereenkomst is in lijn met onze strategie om kapitaal vrij te maken uit onze spread-based activiteiten", zegt Alex Wynaendts, CEO van Aegon. "We maken een substantieel deel van ons kapitaal vrij uit onze Nederlandse levensverzekeringsactiviteiten. Dit onderstreept ons streven naar behoud van een sterke kapitaalpositie in het belang van al onze stakeholders."

De Solvency II ratio van Aegon Nederland zal, zoals eerder aangegeven, door deze transactie naar verwachting toenemen met circa 10-12 procentpunten. Dit komt overeen met een toename van de Solvency II ratio op groepsniveau van 5-6 procentpunten. Het onderliggend resultaat vóór belastingen zal dalen met circa EUR 25 miljoen per jaar.