Lard Friese volgt Alex Wynaendts op als CEO van Aegon

Lard Friese volgt Alex Wynaendts op als CEO van Aegon

8 Minuten lezen

De Raad van Commissarissen van Aegon zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om Lard Friese te benoemen tot Chief Executive Officer (CEO). Hij treedt op 1 maart 2020 in dienst als aankomend CEO en volgt Alex Wynaendts op in de aandeelhoudersvergadering van 15 mei 2020.

Lard Friese is op dit moment CEO van NN Group. Hij heeft bijna 30 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Van 1993 tot 2003 was hij werkzaam bij Aegon. Zijn voorgenomen benoeming is goedgekeurd door Aegon's toezichthouders en heeft een positief advies gekregen van de ondernemingsraad.

Toelichting van William Connelly, Voorzitter van de Raad van Commissarissen
"We zijn verheugd met de voorgenomen benoeming van Lard tot nieuwe CEO van Aegon, na een zorgvuldige selectieprocedure met een aantal sterke kandidaten. Lard is een uitstekende leider met een bewezen staat van dienst. Hij heeft ruime ervaring in de verzekeringssector, inclusief tien jaar bij Aegon. Hij heeft uiteenlopende bedrijfsonderdelen geleid en mensen geïnspireerd om een bijdrage te leveren aan het bereiken van toonaangevende marktposities.

Na 11 jaar leiderschap van Alex, een periode waarin Aegon een succesvolle strategische en financiële transformatie heeft doorgemaakt, zijn we afgelopen november het proces van opvolging gestart. De onderneming is nu optimaal gepositioneerd voor de volgende fase, en de voorgenomen benoeming van Lard is een natuurlijke vervolgstap in het bouwen aan een duurzaam groeiende en winstgevende onderneming. De Raad van Commissarissen is Alex bijzonder dankbaar voor zijn leiderschap en spreekt zijn dank uit voor zijn betrokkenheid en enorme bijdrage aan Aegon gedurende meer dan 20 jaar."

Toelichting van Alex Wynaendts, Voorzitter van de Raad van Bestuur
"Het is een groot voorrecht om al meer dan elf jaar leiding te mogen geven aan Aegon en om samen te werken met zo veel toegewijde collega's om onze bijna 30 miljoen klanten overal ter wereld te kunnen helpen hun financiële toekomst veilig te stellen. Ik ben er trots op dat we Aegon zo succesvol hebben weten te transformeren en dat de onderneming nu goed is gepositioneerd om het volledige groeipotentieel te benutten. Dit is voor mij een natuurlijk moment om het stokje over te dragen aan mijn opvolger, die ik graag opnieuw welkom heet bij Aegon. Ik zie er naar uit om samen met mijn collega's tot de aandeelhoudersvergadering van 2020 uitvoering te geven aan onze strategische plannen."

Alex Wynaendts is in 1997 in dienst gekomen bij Aegon en werd in 2003 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. In april 2007 volgde zijn benoeming tot Chief Operating Officer. Een jaar later werd hij benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO.

Toelichting van Lard Friese
"Ik ben verheugd om de nieuwe CEO van Aegon te worden in deze voor het bedrijf zo enerverende periode. Aegon heeft een lange historie van innovatie, het ontwikkelen van relevante producten en diensten voor zijn klanten, en bekende merken die mensen overal ter wereld financiële zekerheid bieden. Ik zie er naar uit om samen met het management team het volledige potentieel van het bedrijf te benutten."

Alex Wynaendts zal vanaf maart nauw samenwerken met Lard Friese om een zorgvuldige overgang te waarborgen. Tot eind september 2020 blijft Alex Wynaendts beschikbaar als adviseur van de onderneming.