Aegon rapporteert resultaten over tweede halfjaar 2019

Aegon rapporteert resultaten over tweede halfjaar 2019

Aegon rapporteert resultaten over tweede halfjaar 2019

2H 2019 results video

Watch Aegon CEO Alex Wynaendts discuss the 2H 2019 results.

Nettowinst neemt toe tot EUR 910 miljoen door beter resultaat van fair value items en lagere overige lasten

 • Onderliggend resultaat vóór belastingen daalt met 5% tot EUR 963 miljoen door lagere rente in Amerika en verandering van de wijze waarop rentekosten voor herfinanciering van schuld in het resultaat worden verwerkt. Het onderliggend resultaat is hoger in overige regio’s door gunstiger schaderesultaten en groei
 • Resultaat van fair value items bedraagt EUR 168 miljoen door positieve herwaarderingen van vastgoed in Nederland en de VS
 • Beleggingswinsten van EUR 131 miljoen, vooral in de VS
 • Overige lasten van EUR 188 miljoen vooral door aanpassing van modellen en aannames, kosten van herstructurering en kosten voor invoering van IFRS 9 en 17
 • Nettowinst van EUR 910 miljoen leidt tot verbetering van de bruto schuldratio tot 28,5%
 • Rendement op eigen vermogen van 9,5% in de tweede helft van 2019

Hogere netto-uitstroom door pensioenbedrijf in de VS; verkopen kernproducten gestegen

 • Bruto-stortingen stijgen met 38% tot EUR 80 miljard, vooral door Aegon Asset Management
 • Netto-uitstroom van EUR 22,5 miljard door het aflopen van contracten in pensioenbedrijf en uitstroom bij annuities in de VS; gedeeltelijk gecompenseerd door aanhoudende netto-instroom bij Asset Management
 • Verkoop van nieuwe levensverzekeringen neemt met 15% toe tot EUR 456 miljoen door groei in Azië en hogere pensioenverkopen in Nederland
 • Verkoop van ongevallen- en ziektekostenverzekeringen stijgt met 19% tot EUR 113 miljoen, vooral door een groot nieuw contract voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in Amerika
 • Verkoop van schadeverzekeringen neemt met 6% toe tot EUR 64 miljoen door groei in Spanje

Hoger dividend mogelijk door sterke kapitaalpositie en genormaliseerde kapitaalgeneratie

 • Voorgesteld slotdividend 2019 van EUR 0,16 per aandeel; totaaldividend stijgt met 7% vergeleken met 2018
 • Solvency II ratio met 201% boven de beoogde bandbreedte. De toename met 4%-punten in het tweede halfjaar van 2019 is vooral het gevolg van managementmaatregelen, waaronder de herverzekering van langleven-risico in Nederland. De toename is voor een deel tenietgedaan door het effect van aangepaste aannames. Solvency II ratio van Aegon Nederland steeg tot 171%
 • Kapitaalgeneratie van EUR 1.183 miljoen, waaronder gunstige eenmalige posten van EUR 304 miljoen en positieve markteffecten van EUR 24 miljoen. Genormaliseerde kapitaalgeneratie na holdingkosten bedraagt EUR 855 miljoen
 • Kapitaaloverschot in de holding bedraagt EUR 1,2 miljard

"In de tweede helft van 2019 zijn de marktomstandigheden uitdagend gebleven. Ons onderliggend resultaat werd beïnvloed door de lage rente, terwijl zich een netto-uitstroom voordeed bij pensioenen en annuities in de VS. Hierdoor is het rendement op het eigen vermogen uitgekomen op 9,5%, onder onze doelstelling van 10%. Daarentegen hebben we onze kapitaalgeneratie verhoogd, waardoor we, samen met een aantal managementmaatregelen, een sterke kapitaalpositie hebben behouden. Dit stelt ons in staat een slotdividend van 16 eurocent aan te kondigen, waarmee het totaaldividend over 2019 7% hoger uitkomt.

We blijven hard werken aan de uitvoering van onze strategie, het vereenvoudigen van onze structuur en het proactief beheren van onze activiteiten. We hebben versneld kapitaal vrijgemaakt uit ons Nederlandse bedrijf door het langleven risico te verzekeren dat samenhangt met EUR 12 miljard aan verplichtingen onder Solvency II. Tevens hebben we begin 2020 de verkoop afgerond van ons belang in onze Japanse joint ventures met Sony Life. In onze op groei gerichte bedrijven hebben we de integratie van Cofunds afgerond, waarmee we de beoogde kostenbesparing hebben bereikt en onze positie als grootste speler op de Britse markt voor digitale platformen hebben bevestigd. Door een aantrekkende markt is de verkoop van levensverzekeringen en ongevallen- en ziektekostenverzekeringen verbeterd, en zijn de bruto-stortingen toegenomen.

Als grote belegger nemen wij ook onze verantwoordelijkheid in de samenleving en combineren we onze belofte aan onze klanten voor een veilige en gezonde financiële toekomst met zorg voor de leefomgeving. In ons nieuwe beleid voor verantwoord beleggen hebben wij criteria toegevoegd voor het uitsluiten van steenkoolbedrijven van onze beleggingen."

Zie de kerncijfers (tabel)

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van 2H 2018, tenzij anders vermeld.