Aegon geeft update over eerste kwartaal 2020

Aegon geeft update over eerste kwartaal 2020

Aegon geeft update over eerste kwartaal 2020

Nettowinst van EUR 1.270 miljoen, door fair value resultaten

 • Onderliggend resultaat vóór belastingen van EUR 366 miljoen werden beïnvloed door tegenvallende sterftecijfers en het effect van lagere rente in Amerika, evenals beperkte COVID-19 gerelateerde schadeclaims in Nederland
 • Nettowinst van EUR 1.270 miljoen door fair value winsten van EUR 1.372 miljoen door een lagere waardering van de verplichtingen in Nederland als gevolg van hogere credit spreads. Dit werd gedeeltelijk teniet gedaan door fair value verliezen in de VS op niet-afgedekte risico’s van variable annuities en tegenvallende beleggingen. Voor de gehele Groep zijn de hedge-programma’s zeer effectief geweest bij het beperken van de beoogde risico’s.
 • Overige lasten van EUR 162 miljoen hebben vooral betrekking op een voorziening voor een juridische schikking, herstructureringskosten en kosten voor invoering IFRS 9 en 17, gedeeltelijk gecompenseerd door een winst op de verkoop van het belang van Aegon in de Japanse joint ventures
 • Rendement op eigen vermogen van 7% in het eerste kwartaal van 2020. Behalen van de jaarlijkse doelstelling van 10% rendement op eigen vermogen is zeer onwaarschijnlijk, gegeven de buitengewone omstandigheden als gevolg van de COVID-19 pandemie

Brutostortingen van EUR 52 miljard; netto-uitstroom van EUR 1 miljard

 • Brutostortingen bedroegen EUR 52 miljard; netto-uitstroom van EUR 1 miljard bij Variable Annuities en Mutual Funds in Amerika, gedeeltelijk gecompenseerd door instroom van vermogen van derden bij Asset Management
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen bedroeg EUR 206 miljoen; verkopen in de VS onder druk door concurrentie en negatief beïnvloed door de uitfasering van bepaalde levensverzekeringen, terwijl de verkopen in China positief werden beïnvloed door e-commerce
 • Nieuwe premieproductie bij ongevallen- en ziektekostenverzekeringen bedroeg EUR 76 miljoen en bij schadeverzekeringen EUR 36 miljoen

Solide kapitaalpositie en kapitaaloverschot bij de Holding

 • Solvency II ratio stijgt naar 208%; negatief effect van marktbewegingen in de VS wordt ruimschoots goedgemaakt door genormaliseerde kapitaalgeneratie en het voordeel van een hogere EIOPA volatility adjustment in Nederland
 • De kapitaalposities van onze drie belangrijkste business units bleven boven de ondergrens van de beoogde bandbreedtes
 • Genormaliseerde kapitaalgeneratie na aftrek van holdingkosten bedroeg EUR 311 miljoen
 • Kapitaaloverschot in de Holding steeg naar EUR 1,4 miljard door een dividendbetaling van EUR 100 miljoen door Aegon Nederland en door EUR 153 miljoen aan opbrengsten uit de verkoop van het belang van Aegon in joint ventures in Japan

Toelichting van Matt Rider, CFO

"Gelet op de huidige buitengewone omstandigheden veroorzaakt door de COVID-19 pandemie geven wij vandaag een update op hoofdlijnen over onze resultaten. In het eerste kwartaal van 2020, bleef het onderliggend resultaat in Europa, Azië en bij Asset Management op niveau. Het resultaat in de Verenigde Staten werd echter negatief beïnvloed door de dalende rente als gevolg van de COVID-19 crisis en ongunstige sterftecijfers die grotendeels los stonden van COVID-19. Voor de Groep resulteerde dit in een onderliggend resultaat vóór belastingen van 366 miljoen euro. De nettowinst van 1,3 miljard euro werd positief beïnvloed door succesvolle hedging programma's en het gunstige effect van credit spread bewegingen op de waardering van onze verplichtingen.

We zijn ons zeer bewust hoe de COVID-19 pandemie ingrijpt in het leven van onze klanten, onze medewerkers en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Onze prioriteit ligt bij de bescherming van de gezondheid, veiligheid en zekerheid van onze medewerkers en bij het vervullen van onze verantwoordelijkheden jegens al onze stakeholders. Ik ben verheugd dat wij onze dienstverlening aan klanten op een hoog niveau hebben kunnen handhaven, door onze flexibiliteit, ervaring en aanpak van de bedrijfscontinuïteit. Wij blijven ons erop richten om klanten in staat te stellen zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst.

De onzekerheid over het verdere verloop van de pandemie en de economische effecten ervan, maken het moeilijk om een volledig oordeel te geven over de invloed van COVID-19 op onze doelstellingen op middellange termijn. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat we onze jaarlijkse doelstelling van 10% rendement op het eigen vermogen in 2020 zullen halen.

Ik ben verheugd dat we onder de huidige buitengewone omstandigheden een sterke balans en liquiditeitspositie in de Groep en in onze belangrijkste business units hebben behouden. Het management neemt maatregelen om de balans en de kapitaalpositie te beschermen en wij kijken naar mogelijkheden om de kostenefficiency te verhogen. Wij willen de onderneming zo goed mogelijk positioneren voor het moment dat we uit de COVID-19 crisis komen om daarmee de beste uitkomst voor alle stakeholders te waarborgen."

Kerncijfers

Results archive

To read and download all results documentation

Click here