Aegon koopt aandelen in om verwatering door interim-dividend 2020 in aandelen tegen te gaan

Aegon koopt aandelen in om verwatering door interim-dividend 2020 in aandelen tegen te gaan

2 Minuten lezen

Aegon koopt voor een bedrag van EUR 59 miljoen gewone aandelen in om het verwateringseffect van het interim-dividend 2020 in aandelen tegen te gaan. De ingekochte aandelen zullen worden aangehouden en ingezet voor toekomstig dividend in aandelen.

Aegon heeft zijn aandeelhouders voor de uitbetaling van het interim-dividend 2020 van EUR 0,06 per gewoon aandeel de keuze gegeven om dit in contanten of in aandelen te ontvangen. Het dividend in aandelen en dat in contanten zijn in waarde vrijwel gelijk aan elkaar.

48% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een interim-dividend in aandelen. De aandeelhouders die voor dividend in aandelen hebben gekozen, ontvangen één gewoon aandeel Aegon per 39 gewone aandelen. De aandelenfractie is gebaseerd op de gemiddelde koers van het aandeel Aegon op Euronext Amsterdam, uitgaande van de hoogste en de laagste notering op elk van de vijf handelsdagen van 7 september tot en met 11 september 2020. De gemiddelde koers op deze basis bedraagt EUR 2,3264. Het dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 18 september 2020.

De inkoop van aandelen start op 1 oktober 2020 en wordt naar verwachting vóór of op 2 november 2020 afgerond. Aegon zal de inkoop van aandelen laten uitvoeren door een derde partij. De gewone aandelen zullen worden ingekocht voor ten hoogste het gemiddelde van de dagelijks naar volume gewogen gemiddelde prijs gedurende deze periode.

Aegon zal wekelijks een update geven van de transacties op aegon.com.

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.