Aegon roept AVA bijeen; volgt oproep DNB tot uitstel dividend

Aegon roept AVA bijeen; volgt oproep DNB tot uitstel dividend

Aegon roept AVA bijeen; volgt oproep DNB tot uitstel dividend

Op 2 april 2020 hebben de European Insurance and Occupational Pensions Authority en DNB, Aegon’s primaire toezichthouder, verklaringen uitgegeven waarin zij er bij verzekeraars op aandringen om tijdelijk alle uitbetalingen van dividenden uit te stellen. Aegon zal aan deze oproep gehoor geven en daarom afzien van het slotdividend over 2019 van EUR 0,16 per gewoon aandeel. Het in september 2019 uitgekeerde interim-dividend in aanmerking nemend, resulteert dit in een totaal dividend van EUR 0,15 per gewoon aandeel over het boekjaar 2019. Aegon zal op een passend moment de mogelijkheden beoordelen om kapitaal aan aandeelhouders terug te geven. 

Sinds het uitbreken van de COVID-19 crisis hebben Aegon en zijn dochtermaatschappijen een sterke kapitaalpositie behouden. Vanwege de huidige uitzonderlijke omstandigheden is Aegon van plan om op 12 mei 2020 een update te geven over de prestaties van het bedrijf in het eerste kwartaal 2020 en de kapitaalpositie. 

De Nederlandse regering heeft in verband met COVID-19 beperkingen opgelegd aan openbare bijeenkomsten. Bij het organiseren van de AVA houdt Aegon zich aan deze beperkingen en heeft het in het licht van COVID-19 een zorgplicht voor zijn aandeelhouders, zakelijke partners en medewerkers. Aegon kan daarom maatregelen nemen met betrekking tot de locatie van de AVA en de toegang tot een eventuele fysieke bijeenkomst.

Aegon vraagt aandeelhouders met klem om de AVA niet in persoon bij te wonen maar in plaats daarvan gebruik te maken van de alternatieve mogelijkheden om aan de vergadering deel te nemen. Een webcast zal beschikbaar zijn op www.aegon.com. Aandeelhouders die zich voor de AVA hebben geregistreerd, kunnen hun stem uitbrengen via een e-voting systeem van ABN AMRO. In dit systeem is een steminstructie beschikbaar voor een (kandidaat-)notaris van Allen & Overy LLP. Tevens kunnen aandeelhouders een volmacht met of zonder steminstructie geven aan de Secretaris van de Vennootschap en schriftelijk vragen indienen over onderwerpen op de agenda. Aegon adviseert aandeelhouders om regelmatig op de website www.aegon.com te kijken voor updates over de AVA.

De agenda bevat een voorstel voor de vaststelling van de jaarrekening 2019. Alle documenten voor de AVA, inclusief de convocatie en de agenda, zijn op de website beschikbaar. Op de website kunnen aandeelhouders meer informatie vinden over de uitoefening van stemrechten en over het schriftelijk indienen van vragen voorafgaand aan de AVA.