Aegon Capital Markets Day: toonaangevend in beleggingen, inkomensbescherming en pensioenoplossingen

Aegon Capital Markets Day: toonaangevend in beleggingen, inkomensbescherming en pensioenoplossingen

6 Minuten lezen

Op Capital Markets Day licht Aegon CEO Lard Friese vandaag de nieuwe strategie en financiële doelstellingen toe voor de periode 2021-2023.

Financiële doelstellingen 2021-2023

 • Verlagen bruto schuldpositie tot een niveau tussen EUR 5,0 en 5,5 miljard
 • Implementeren kostenbesparingsprogramma van EUR 400 miljoen
 • Realiseren cumulatieve vrije kasstromen van EUR 1,4 tot 1,6 miljard
 • Groei dividend tot ongeveer EUR 0,25 per aandeel over 2023

Samen met CFO Matt Rider, Chief Transformation Officer Duncan Russell en Chief Risk Officer Allegra van Hövell - Patrizi licht CEO Lard Friese de voorgenomen transformatie van Aegon toe. Verder bespreken zij de maatregelen waarmee de onderneming wordt versterkt en lichten zij toe hoe hiermee waarde wordt gecreëerd voor klanten en aandeelhouders van Aegon.

"We nemen ingrijpende maatregelen om Aegon te transformeren, zodat onze prestaties verbeteren en waarde wordt gecreëerd voor onze klanten en aandeelhouders", aldus Lard Friese, CEO van Aegon. "Onze strategische focus wordt gericht op een aantal geselecteerde kern- en groeimarkten. Binnen deze markten hebben wij keuzes gemaakt, die ons in staat stellen alle aandacht te richten op die terreinen waarop wij denken dat Aegon goed is gepositioneerd om waarde te creëren. We hebben een ambitieus plan ontwikkeld met gedetailleerde initiatieven, die zijn ontworpen om de operationele prestaties van onze activiteiten te verbeteren door kosten te besparen, marges te verhogen en winstgevend te groeien."

"Ons kapitaalbeleid wordt vereenvoudigd, en wij blijven onze balans versterken, onder meer door verdere verlaging van onze schuldpositie. In aanvulling daarop nemen we proactief maatregelen om ons risicoprofiel te verbeteren en de volatiliteit van onze kapitaalratio’s te verminderen. We bouwen aan een bedrijfscultuur die is gericht op het leveren van topprestaties, investeren in talentontwikkeling en focussen ons erop om te leveren wat we beloven. We zijn van plan om voort te bouwen op onze sterke fundamenten: onze merken, onze 29 miljoen klanten en onze ruime expertise bij het ontwikkelingen van productoplossingen, het beheer van vermogen, en het opbouwen van distributienetwerken. We zijn positief gestemd over de kansen die we hebben om onze klanten nog beter te bereiken en in staat te stellen zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst."

Kernpunten van Aegon's nieuwe strategie:

 • Voortaan richten wij ons op drie kernmarkten (Verenigde Staten, Nederland en Verenigd Koninkrijk), drie groeimarkten (Spanje & Portugal, China, en Brazilië) en een wereldwijd opererende vermogensbeheerder. In kleine markten of in markten waar we een te beperkte schaal hebben of waar we een niche bedienen, zullen we ons kapitaal strikt beheren, waarbij we er naar neigen om deze markten te verlaten. De onlangs aangekondigde verkoop van onze activiteiten in Centraal- en Oost-Europa en van Stonebridge in het Verenigd Koninkrijk zijn goede voorbeelden van de stappen die we zetten om meer focus aan te brengen in onze activiteiten. In aanvulling daarop, hebben we besloten om de activiteiten in onze kernmarkten op te splitsen in zogenoemde Financial Assets en Strategic Assets, die elk specifieke vaardigheden vereisen en over uiteenlopende mogelijkheden beschikken om waarde te creëren. Financial Assets zijn bedrijfsonderdelen waar we geen nieuwe producten meer verkopen, en die kapitaalintensief zijn met een relatief laag rendement op kapitaal. Strategic Assets zijn activiteiten met meer potentieel om een aantrekkelijk rendement op kapitaal te realiseren, en waarmee we goed gepositioneerd zijn om te groeien. We zijn van plan in de loop van de tijd kapitaal uit Financial Assets vrij te maken, om dat kapitaal vervolgens te investeren in onze Strategic Assets en groeimarkten.
 • In de Verenigde Staten zijn diverse productgroepen aangemerkt als Financial Assets. Dit zijn variable annuities met sterke rente-gevoeligheid, separate individuele langdurige zorgproducten, en fixed annuities. Voor deze producten hebben we besloten om de verkoop stop te zetten. We onderzoeken de mogelijkheid om een dynamische hedging strategie in te voeren voor variable annuities met inkomens- en overlijdensrisico uitkeringen. Vervolgens zullen wij diverse mogelijkheden voor deze activiteiten onderzoeken. Ook zullen wij stappen zetten om de rentegevoeligheid van onze Amerikaanse activiteiten te verminderen door actief balansbeheer en andere managementmaatregelen.
 • Strategic Assets in de VS bestaan uit onze Workplace Solutions divisie en specifieke levensverzekerings- en beleggingsactiviteiten die deel uitmaken van onze Individual Solutions divisie. Binnen Individual Solutions zullen wij de mogelijkheden van de aan ons gelieerde distributiekanalen optimaal benutten om onze verkopen te vergroten, met als doel opnieuw een top-5 positie te bereiken in bepaalde kernmarkten voor individuele levensverzekeringen. Tevens blijven we bepaalde beleggingsfondsen aanbieden en individuele pensioenproducten, zoals variable annuities met een beperkte rente-gevoeligheid. Binnen Workplace Solutions zullen we onze toonaangevende positie op de pensioenmarkt voor kleine en middelgrote ondernemingen verder benutten. Ook zullen wij ons digitale platform verder moderniseren met als doel winstgevende groei.
 • In Nederland stoppen we met het aanbieden van collectieve pensioenen met een gegarandeerde uitkering en van individuele levensverzekeringen, met uitzondering van direct ingaande lijfrentes. Daarnaast adviseren wij werkgevers bij de transitie naar beschikbare premieregelingen. Wij kwalificeren onze portefeuilles van collectieve pensioenen met een gegarandeerde uitkering en van individuele levensverzekeringen als Financial Assets. We hebben maatregelen genomen om de volatiliteit van de Nederlandse Solvency II kapitaalratio te verminderen en we hebben een nieuw kapitaalbeleid ingevoerd waarmee het mogelijk wordt op kwartaalbasis dividend aan de Groep te betalen. We streven naar winstgevende groei bij het aanbieden van collectieve beschikbare premieregelingen en hypotheken, en willen onze leidende posities in deze segmenten behouden. De niche positie van onze bank Knab gaan we uitbreiden. Knab gaat dienen als een digitaal kanaal waar klanten terecht kunnen voor individuele pensioenoplossingen.
 • In het Verenigd Koninkrijk blijven we investeren in ons marktleidende platform om de digitale ervaring voor klanten, adviseurs en werkgevers verder te verbeteren. Wij zullen weer winstgevend gaan groeien, omdat we er naar streven om zowel bij de retail als bij de collectieve activiteiten onze marges te laten toenemen.
 • De pensioenplatformen in onze drie kernmarkten bieden goede mogelijkheden om onze vermogensbeheerdiensten aan te bieden waarmee we klanten in staat stellen aantrekkelijke beleggingsrendementen te realiseren. Ons vermogensbeheerbedrijf gaat een nieuw mondiaal operationeel platform implementeren, zodat synergiën maximaal kunnen worden benut en het vermogensbeheer voor derden kan groeien. Daarnaast streven we er naar het aandeel te laten groeien dat onze eigen beleggingsproposities innemen binnen het vermogen dat wij administreren en servicen.
 • We hebben een strikt en gedetailleerd operationeel plan ontwikkeld dat ons in staat moet stellen onze prestaties materieel te verbeteren. We gaan gedisciplineerder werken, binnen een raamwerk met heldere verantwoordelijkheden, en een verbeterde organisatorische structuur, zodat we onze ambitie kunnen waarmaken om Aegon te transformeren. We implementeren een programma dat de kosten in 2023 met EUR 400 miljoen omlaag moet brengen ten opzichte van het niveau in 2019. Dit komt neer op 13% van de relevante kostenbasis. Van deze EUR 400 miljoen wordt EUR 150 miljoen geherinvesteerd in groei. Bijkomende eenmalige investeringen zullen naar verwachting EUR 650 miljoen bedragen in de periode 2021-2023. Deze worden geboekt onder Overige lasten.
 • Gedurende onze transformatie zullen we ervoor zorgen dat we voldoende kapitaal aanhouden in onze bedrijfsonderdelen en in de Holding, zodat we al onze tijd en energie kunnen gebruiken voor het laten groeien van het rendement en van de uitkering van kapitaal aan onze aandeelhouders. Als onderdeel van een nieuw kapitaalbeleid zullen we sturen op een kapitaalpositie van onze bedrijfsonderdelen rond het operationeel niveau, en zorgen dat deze boven het minimumniveau blijft dat is vereist om dividend aan de Groep te kunnen betalen. Voor onze activiteiten in de Verenigde Staten bedraagt het operationele niveau van de RBC-ratio 400%. Voor onze belangrijkste verzekeringsentiteiten in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk bedraagt het operationele niveau van de Solvency II positie 150%. Het minimumniveau om dividend te kunnen uitkeren bedraagt voor de RBC-ratio 350% en voor de Solvency II ratio 135%. Het aan te houden kasniveau voor de Groep is vastgesteld op EUR 0,5 tot 1,5 miljard, en is beschikbaar om kosten van de holding, binnenkort te betalen dividenden en onvoorziene omstandigheden af te dekken. Om ons risicoprofiel te verlagen en onze balans te versterken, beogen wij een verlaging van onze bruto schuldpositie van EUR 6,6 miljard op 30 juni 2020 tot EUR 5,0 - 5,5 miljard in 2023.
 • Door onze prestaties te verbeteren en door een gedisciplineerder kapitaalbeleid verwachten we de kapitaalgeneratie te kunnen laten groeien in de periode 2021-2023. Dit zal zich vertalen in toenemende vrije kasstromen. Wij verwachten dat de totale vrije kasstromen cumulatief over de periode 2021-2023 zullen uitkomen tussen de EUR 1,4 - 1,6 miljard. Het dividendniveau zal naar verwachting groeien in lijn met de vrije kasstromen, terwijl we tegelijkertijd in staat worden gesteld om de geplande daling van de schuldpositie te realiseren en de geplande managementmaatregelen uit te voeren die het risicoprofiel van het bedrijf moeten verbeteren en verlagen. Het resultaat hiervan is dat we er naar streven om ons dividend per aandeel te laten groeien tot ongeveer EUR 0,25 over 2023, onvoorziene omstandigheden daargelaten. Indien de vrije kasstroom meer bedraagt dan nodig is voor deze dividenddoelstelling, dan zouden wij verwachten dit overschot terug te geven aan aandeelhouders – hoogstwaarschijnlijk via het inkopen van aandelen – tenzij wij besluiten te investeren in mogelijkheden die waarde creëren.

Lard Friese: "Vandaag hebben wij diverse belangrijke strategische keuzes aangekondigd om Aegon te transformeren en hebben wij de routekaart laten zien hoe wij onze doelstellingen zullen bereiken. We hebben een ervaren managementteam dat in staat is gebleken omvangrijke en cash-generende balansen aan te sturen en waarde te creëren voor aandeelhouders. Met steun van onze getalenteerde en toegewijde medewerkers hebben wij er vertrouwen in dat we alles in huis hebben om onze plannen succesvol uit te voeren. We zijn positief gestemd over de mogelijkheden die voor ons liggen en zijn vastbesloten deze transformatie tot een succes te maken."

Informatie over Capital Markets Day
De presentaties van Capital Markets Day zijn vanaf 07:00 uur CET beschikbaar hier op www.aegon.com. De conferentie begint om 09:00 uur CET en wordt live uitgezonden via deze link op deze zelfde website. Later op de dag zal een herhaling beschikbaar zijn.