Aegon rapporteert resultaten over tweede kwartaal 2021

Aegon rapporteert resultaten over tweede kwartaal 2021

6 Minuten lezen

Aegon rapporteert resultaten over tweede kwartaal 2021

Vooruitgang met bereiken van strategische prioriteiten en financiële doelstellingen maakt verhoging van dividend mogelijk

  • Nettoresultaat van EUR 849 miljoen over het tweede kwartaal van 2021 weerspiegelt een sterk operationeel resultaat en een positief fair value resultaat op beleggingen door gunstige marktontwikkelingen
  • Alle onderdelen hebben bijgedragen aan de stijging van het operationeel resultaat met 62% vergeleken met het tweede kwartaal van 2020 tot EUR 562 miljoen; deze stijging is vooral het gevolg van kostenbesparingen, gestegen fee inkomsten door hogere aandelenmarkten, en normalisering van de claimontwikkeling in de VS
  • Liquide kapitaal op de Holding neemt toe tot EUR 1,4 miljard, en blijft daarmee in de bovenste helft van de gewenste bandbreedte. Kapitaalratio’s van de drie belangrijkste business units liggen boven de operationele niveaus. De Solvency II ratio voor de Groep stijgt met 14%-punten tot 208%
  • In de VS is Aegon een uitkoopprogramma gestart voor variable annuities en wordt het dynamic hedging programma uitgebreid om kapitaal vrij te maken en de voorspelbaarheid van de kapitaalgeneratie te vergroten
  • Het interim-dividend neemt met EUR 0,02 toe tot EUR 0,08 per gewoon aandeel en weerspiegelt de goede vooruitgang die is geboekt met onze strategische prioriteiten en financiële doelstellingen

Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur

“Ik ben tevreden met de goede vooruitgang die we hebben geboekt met onze strategische en financiële transformatie in het tweede kwartaal van 2021. Het herstel van de economie – ondersteund door een toenemende vaccinatiegraad – heeft bijgedragen aan onze resultaten.

Het operationeel resultaat is met 62% gestegen tot EUR 562 miljoen door gestegen fee inkomsten als gevolg van gunstige aandelenmarktontwikkelingen, normalisering van de claimontwikkeling in de VS en kostenbesparingen. We hebben goede vooruitgang geboekt met het uitvoeren van ons kostenbesparingsprogramma. Dit heeft tot en met het tweede kwartaal geresulteerd in een vermindering van de relevante kostenbasis met EUR 220 miljoen op jaarbasis. Dit versterkt ons vertrouwen dat we in staat zijn om onze doelstelling waar te maken om eind 2023 EUR 400 miljoen aan kosten te besparen.

Door productinnovaties te introduceren, de distributiemogelijkheden uit te breiden en de klantenservice te verbeteren, hebben we groei bereikt bij onze Strategische Assets. We hebben in ons Amerikaanse levenbedrijf een groei van de productie met dubbele cijfers gerealiseerd, terwijl we met de pensioenplannen voor het middensegment in de VS opnieuw een sterk kwartaal hadden. De netto-stortingen op ons pensioenplatform in het Verenigd Koninkrijk zijn bijna verdubbeld. In Nederland bleef de groei sterk, met recordniveaus aan geadministreerde hypotheken en geadministreerd vermogen in onze PPI.

Aegon Asset Management heeft zijn groei voortgezet, met opnieuw positieve netto-stortingen voor derden doordat er veel vraag is naar onze producten, zowel bij Aegon Asset Management als bij onze Chinese joint venture AIFMC. In onze ESG-portefeuille heeft Aegon Asset Management samen met zijn partners in de VS investeringen gefinancierd in sociale huurwoningen en huurwoningen in het middensegment. Dit komt ten goede aan onze lokale gemeenschappen.

In juli hebben we een uitkoopprogramma gelanceerd met een eenmalige betaling aan klanten die bereid zijn hun variable annuity polis te beëindigen. Door dit uitkoopprogramma wordt Transamerica minder gevoelig voor ontwikkelingen op financiële markten. De resterende variable annuities portefeuille gaan we dynamic hedgen voor aandelenmarkt- en renterisico. Daarmee creëren we waarde doordat kapitaal vrijkomt onder voorwaarden waarvan wij denken dat die aantrekkelijker zijn dan andere alternatieven. Bovendien neemt de voorspelbaarheid toe van het kapitaal dat we genereren.

De vooruitgang die we boeken met onze strategisch prioriteiten en financiële doelstellingen geeft ons vertrouwen om ons dividend sneller te kunnen verhogen richting onze doelstelling voor 2023 van rond de EUR 0,25 per gewoon aandeel. Daarom kondigen we een verhoging van ons interim-dividend aan met EUR 0,02 tot EUR 0,08 per gewoon aandeel. Verder is onze balans zo sterk dat we een nieuwe stap kunnen zetten om onze schuldpositie te verbeteren en kondigen we aan dat we dit jaar USD 250 miljoen aan perpetuals zullen aflossen.

Graag wil ik onze 22,000 medewerkers bedanken die, ondanks de voortdurende pandemie en alle veranderingen, onze strategische en operationele plannen hebben uitgevoerd in het tweede kwartaal.”