Aegon rapporteert resultaten over eerste kwartaal 2021

5 Minuten lezen

1Q 2021 Results | AEX:AGN | NYSE:AEG

Sterke vooruitgang geboekt met kostenbesparingen en plannen om risicoprofiel verder te verbeteren

  • Nettoresultaat van EUR 386 miljoen over het eerste kwartaal van 2021 weerspiegelt toegenomen operationeel resultaat en gunstige kredietomgeving
  • Operationeel resultaat met 20% gestegen tot EUR 431 miljoen, vooral door kostenbesparingen en hogere aandelenmarkten, deels tenietgedaan door ongunstige claimontwikkeling in de VS met name door COVID-19
  • Liquide kapitaal op de Holding bedraagt EUR 1,2 miljard, in de bovenste helft van de gewenste bandbreedte; kapitaalratio’s van de drie belangrijkste business units liggen rond of boven de operationele niveaus van de units
  • Vrije kasstroom van EUR 75 miljoen in het eerste kwartaal van 2021 vergeleken met EUR 61 miljoen in het eerste kwartaal van 2020
  • Renterisico in de Verenigde Staten is significant verminderd. Op schema om de dynamische hedging uit te breiden naar het variable annuities boek met inkomens- en overlijdensrisico uitkeringen in de VS

Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur

"We hebben de eerste vorderingen gemaakt met het bereiken van onze strategische prioriteiten, en ik vind het bemoedigend om dit terug te zien in onze resultaten over het eerste kwartaal. Ondanks de pandemie blijven onze medewerkers toegewijd aan onze klanten en zakenpartners. Ik ben nog steeds enorm onder de indruk van de energie die zij aan de dag leggen om Aegon te transformeren in een doelgerichte, goed presterende onderneming.

In het eerste kwartaal zagen we een toename van het operationele resultaat door verbeteringen in de Verenigde Staten, Nederland en bij Asset Management. Tot nog toe hebben we de relevante kostenbasis voor de Groep kunnen verlagen met EUR 136 miljoen en we liggen op schema om aan het einde van 2021 de helft te realiseren van onze voorgenomen kostenreductie van EUR 400 miljoen per eind 2023. Onze balans blijft sterk, met kapitaalratio's van de drie belangrijkste business units en de Holding die rond of boven de operationele niveaus liggen.

We hebben solide vooruitgang geboekt met onze plannen om Aegon te transformeren. Gedurende het eerste kwartaal hebben we onze strategische focus verder aangescherpt met de verkoop van het Transamerica Ventures fonds en het afronden van de verkoop van Stonebridge.

Bij onze Strategische Assets blijven we investeren in nieuwe producten, distributiemogelijkheden en dienstverlening aan klanten. In het eerste kwartaal hebben we de verkoop in elk van onze belangrijkste units zien verbeteren. Een goed voorbeeld is Individual Solutions in de VS, waar we het aantal erkende agenten in ons belangrijkste afzetkanaal met 18% hebben kunnen uitbreiden, en waar we een toename zagen van het marktaandeel door het lanceren van nieuwe producten.

Verder hebben we concrete acties ondernomen om ons risicoprofiel te verbeteren, en hebben we het plan om ons renterisico in de VS te verminderen al voor meer dan de helft uitgevoerd. Verder hebben we gebruik gemaakt van de hogere rente in de VS om een nieuwe rentehedge in te voeren, als een belangrijke stap om de dynamische hedging uit te breiden naar het variable annuities boek met inkomens- en overlijdensrisico uitkeringen in de VS.

We hebben gedurende het eerste kwartaal goede vooruitgang geboekt met het beheren van onze Financial Assets. In ons Amerikaanse bedrijf hebben we de rentegevoeligheid van onze variable annuities activiteiten verminderd en hebben we tot nog toe een derde van de voorgenomen premieverhogingen voor Long-Term Care gerealiseerd.

Hoewel de mondiale onzekerheid aanhoudt, zien we ook dat vaccinatieprogramma’s succesvol van start zijn gegaan in de meeste landen waar we actief zijn. Dit geeft velen hernieuwde hoop dat we de weg uit de pandemie zijn ingeslagen. Onze gedachten gaan vooral uit naar onze collega’s, klanten, zakenpartners en de gemeenschap in het algemeen in India en Brazilië, die kampen met de ingrijpende gevolgen van COVID-19. Kijkend naar de toekomst heb ik vertrouwen in de kracht van ons bedrijf, onze strategie en de niet-aflatende toewijding van onze medewerkers om onze plannen waar te maken."