Aegon rapporteert resultaten over tweede halfjaar 2020

Aegon rapporteert resultaten over tweede halfjaar 2020

5 Minuten lezen

2H 2020 Results | AEX:AGN | NYSE:AEG

Verbetering operationele resultaten; dividend ruim gedekt door vrije kasstromen

  • Nettoverlies van EUR 147 miljoen over tweede halfjaar 2020, vooral als gevolg van een toename van de waarde van de verplichtingen in Nederland door lagere credit spreads, de omgekeerde beweging in vergelijking met de eerste helft van het jaar
  • Onderliggend resultaat vóór belastingen stijgt met 7% tot EUR 1.029 miljoen, doordat ons Amerikaanse bedrijf en Asset Management profiteerden van hogere aandelenmarkten, en door kostenbesparingen. COVID-19 had een beheersbare invloed, omdat het leidde tot zowel ongunstiger sterftecijfers als een gunstiger ontwikkeling in de Long-Term Care portefeuille in de Verenigde Staten; ontwikkelingen die elkaar in grote lijnen compenseren
  • Kapitaaloverschot in de Holding van EUR 1,1 miljard ligt binnen de operationele bandbreedte; kapitaalratio’s van de drie belangrijkste business units liggen boven de operationele niveaus van de units
  • Voorgestelde slotdividend over 2020 bedraagt EUR 0,06; daarmee komt het totale dividend over 2020 uit op
    EUR 0,12 per gewoon aandeel ofwel EUR 247 miljoen. Het voorgestelde dividend wordt ruim gedekt door de vrije kasstromen over 2020 van EUR 530 miljoen
  • Bruto schuldpositie verlaagd tot EUR 6,0 miljard na aflossing van USD 500 miljoen schuld

Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur
“De tweede helft van 2020 bleef uitdagend voor onze klanten, collega’s en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Ik ben trots op de voortdurende toewijding van onze medewerkers om tijdens deze pandemie ondersteuning te bieden en de dienstverlening aan onze klanten en zakenpartners ononderbroken voort te zetten.

Onder deze omstandigheden hebben we gewerkt aan onze plannen om Aegon te transformeren en hebben we een duidelijk stappenplan gemaakt om onze prestaties te verbeteren. In de tweede helft van het jaar hebben we de eerste concrete stappen gezet om deze plannen uit te voeren. We hebben onze strategische focus aangescherpt met de aangekondigde verkoop van onze activiteiten in Centraal- en Oost-Europa, de herstructurering van onze activiteiten in India, Hongkong en Singapore en het besluit om de financiering van GoBear stop te zetten. Daarnaast hebben we 260 initiatieven afgerond die betrekking hebben op onze plannen om onze prestaties te verbeteren. Daardoor hebben we de relevante kostenbasis in 2020 met meer dan EUR 75 miljoen kunnen verlagen en liggen we op schema om aan het einde van 2021 de helft te realiseren van onze voorgenomen kostenreductie van EUR 400 miljoen per eind 2023.

Door het proactief managen van onze balans hebben we ervoor gezorgd dat de kapitaalratio’s van onze drie belangrijkste business units aan het eind van het jaar boven hun respectievelijke operationele niveaus zijn uitgekomen. Voorbeelden van maatregelen om onze balans te versterken variëren van het herverzekeren van het arbeidsongeschiktheidsrisico in ons Nederlandse schadebedrijf tot de verkoop van de Transamerica Pyramid. We hebben ook een eerste stap gezet om onze doelstelling te realiseren voor het verminderen van onze schuldpositie met een aflossing van USD 500 miljoen schuld. De herijking van het dividend in 2020 zorgt ervoor dat het dividend een duurzaam karakter heeft en ruim gedekt wordt door de vrije kasstromen die wij genereren, zelfs als de omstandigheden enigszins verslechteren. Wij zullen tijdens onze 2021 Algemene Vergadering van Aandeelhouders een slotdividend over 2020 voorstellen van EUR 0,06 per gewoon aandeel. Dit brengt het totale dividend over 2020 op EUR 0,12. We streven er naar om ons dividend per aandeel vanaf dit niveau te laten groeien tot circa EUR 0,25 over 2023, in lijn met de terugkerende vrije kasstromen.

We zijn 2021 sterk begonnen, maar we zijn ons bewust van het feit dat er nog veel moet worden gedaan om onze operationele prestaties verder te verbeteren. Speciale management teams wijden zich aan het beheren van onze Financial Assets en blijven voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de waarde ervan te maximaliseren. Om ons risicoprofiel verder te verbeteren, evalueren we het bestaande hedging-programma voor onze variable annuities in de Verenigde Staten. We zullen de uitkomsten hiervan delen zodra de basis is gelegd. Bij onze Strategic Assets blijven we investeren in producten en diensten voor onze klanten om verdere winstgevende groei te creëren. Wij zullen een sterke balans handhaven om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijke marktvolatiliteit en om onze doelstelling van dividendgroei waar te maken. We zijn er volledig op gericht om de plannen uit te voeren die we tijdens onze recente Capital Markets Day hebben gepresenteerd om Aegon te transformeren in een duurzame, goed presenterende onderneming.

2H 2020 Kerncijfers

.