Aegon rapporteert resultaten over eerste kwartaal 2022.

Aegon rapporteert resultaten over eerste kwartaal 2022

6 Minuten lezen

Aegon rapporteert resultaten over eerste kwartaal 2022.

Verdere vooruitgang met transformatie en bereiken van financiële doelstellingen

  • Nettoresultaat stijgt met 7% vergeleken met eerste kwartaal van 2021 tot EUR 412 miljoen en weerspiegelt een boekwinst van EUR 372 miljoen op de verkoop van Aegon’s bedrijven in Hongarije en een niet-economisch verlies op rente-hedges
  • Operationeel resultaat stijgt met 7% tot EUR 463 miljoen door een verbetering van het aantal claims in de Verenigde Staten, een positieve bijdrage van groei-initiatieven en gestegen fee inkomsten door hogere aandelenmarkten vergeleken met het eerste kwartaal van 2021
  • Liquide kapitaal op de Holding stijgt in het eerste kwartaal met EUR 539 miljoen tot EUR 1.817 miljoen vooral door de opbrengsten uit desinvesteringen
  • Kapitaalratio’s van de drie belangrijkste business units blijven gehandhaafd boven de operationele niveaus. Solvency II ratio voor de groep bedraagt 210%; dit weerspiegelt de opbrengst uit de verkoop van Aegon’s bedrijven in Hongarije en de aftrek van de eerder aangekondigde schuldaflossing en aandeleninkoop van
    EUR 300 miljoen
  • Aegon gaat in gesprek met externe partijen om verdere mogelijkheden te onderzoeken voor herverzekering van delen van de Amerikaanse variable annuity Aegon zal beoordelen of dit meer waarde kan toevoegen voor aandeelhouders dan het alternatief dat de onderneming het volledige eigendom van de portefeuille met een verbeterd risicoprofiel behoudt, en deze actief beheert

Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur
"De eerste drie maanden van 2022 waren in veel opzichten ongekend. De Russische invasie in Oekraïne heeft een verwoestend effect gehad op het leven van veel mensen. Ook ging daardoor de inflatie omhoog en nam de volatiliteit van de financiële markten toe in een tijd dat veel economieën juist weer opengingen na het versoepelen van de COVID-19 restricties. Ik ben trots op onze medewerkers die in deze turbulente tijd de dienstverlening aan onze klanten doeltreffend hebben voortgezet, zoals blijkt uit onze resultaten, en op de goede vooruitgang die we hebben geboekt met onze strategische en financiële doelstellingen voor 2023.

We hebben onze strategische focus verder aangescherpt en financiële flexibiliteit vergroot met de afronding van de verkoop van onze bedrijven in Hongarije en Turkije aan Vienna Insurance Group, en de verkoop van een deel van ons Europese venture fund. Door de afronding van de verkoop van onze bedrijven in Hongarije is ons liquide kapitaal op de Holding gestegen naar EUR 1,8 miljard. Daardoor konden wij een aandeleninkoop-programma aankondigen van EUR 300 miljoen, alsmede een verdere verlaging van onze schuld, waarmee we de nagestreefde bandbreedte voor onze schuld 1,5 jaar eerder dan gepland hebben bereikt.

Verder blijven we in hoog tempo de waarde van onze Financial Assets maximaliseren. Als management hebben we, zowel in ons Nederlandse levenbedrijf als voor de Amerikaanse variable annuity stappen gezet om de kapitaalpositie nog minder gevoelig te maken voor schommelingen op de financiële markten. De vooruitgang die we hiermee tot nog toe hebben geboekt, stelt ons in staat om met externe partijen in gesprek te gaan om verdere mogelijkheden te onderzoeken voor herverzekering van delen van de Amerikaanse variable annuity portefeuille en te beoordelen of dit waarde kan toevoegen voor onze aandeelhouders.

Als onderdeel van onze strategie herinvesteren we ook in onze Strategic Assets om de dienstverlening aan onze klanten te versterken en ons distributienetwerk te vergroten zodat onze concurrentiekracht toeneemt. Deze investeringen hebben geleid tot hogere verkopen en netto-stortingen in ons levenbedrijf in de VS, bij de activiteiten voor particuliere klanten in het VK, en in de pensioenbedrijven in onze kernmarkten. Onze wereldwijde vermogensbeheerder Aegon Asset Management slaagde er opnieuw in positieve netto-stortingen voor derden te realiseren, daarmee zijn track record voortzettend. In de VS hebben we TAG Resources overgenomen, waarmee onze concurrentiepositie op de markt voor pensioenregelingen voor meerdere werkgevers, een strategische groeimarkt, is versterkt. Onze groei-initiatieven hebben positief bijgedragen aan het solide operationeel resultaat dat we over het eerste kwartaal van 2022 hebben behaald, al werd het resultaat nog steeds negatief beïnvloed door overlijdensclaims in de VS als gevolg van COVID-19.

Onze verantwoordelijkheid als onderneming strekt verder dan het behalen van aantrekkelijke rendementen. In lijn met onze doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen, leveren wij een actieve bijdrage om onze omgeving en maatschappij te helpen beschermen. In februari hebben we een aanzienlijke donatie gedaan aan het Rode Kruis om de slachtoffers van de vijandige aanval op Oekraïne te ondersteunen. Ook hebben wij besloten in de toekomst niet meer in ondernemingen te beleggen die zijn gevestigd in Rusland en Wit-Rusland. Tevens hebben we ons verantwoord beleggingsbeleid aangescherpt om onze investeringen beter te kunnen afstemmen op onze toezegging om onze eigen beleggingen CO2-neutraal te maken. Ons Amerikaanse bedrijf Transamerica heeft een innovatieve pensioenregeling op de markt gebracht die deelnemers toegang geeft tot ESG-beleggingen. De vooruitgang die we op dit terrein maken wordt erkend door onze stakeholders, zoals blijkt uit de toekenning aan Aegon AM van de ‘Responsible Investor of the Year Award’ tijdens de Insurance Asset Risk Awards 2022.

Hoewel de internationale economische en geopolitieke onzekerheid aanhoudt, zien we de invloed van COVID-19 wegebben en verkrapt een aantal centrale banken hun monetaire beleid om hun economieën te beschermen en de oplopende inflatie te beheersen. Vooruitkijkend heb ik er vertrouwen in dat we op schema blijven om onze strategische en financiële doelstellingen te realiseren door de vooruitgang die we boeken met de uitvoering van onze strategie, door de invoering van het operationele verbeterplan en door de stappen die we zetten om onze balans te versterken."