Aegon rapporteert resultaten over tweede kwartaal 2022

Aegon rapporteert resultaten over tweede kwartaal 2022

6 Minuten lezen

Aegon rapporteert resultaten over tweede kwartaal 2022

Aegon kan door continue vooruitgang met transformatie verwachtingen voor vrije kasstroom verhogen

  • Nettoverlies van EUR 348 miljoen door eenmalige lasten en niet-economisch verlies op rente-hedges in de VS
  • Operationeel resultaat van EUR 538 miljoen; een daling van 11% tegen constante wisselkoersen vergeleken met het tweede kwartaal van 2021. Opbrengsten van kostenbesparingen, groei-initiatieven en gunstige verzekeringsresultaten zijn meer dan tenietgedaan door lagere fee inkomsten door lagere aandelenmarkten, en door lagere beleggingsinkomsten
  • Kapitaalratio’s van de drie belangrijkste business units blijven gehandhaafd boven de operationele niveaus. Solvency II ratio voor de groep stijgt tot 214% door maatregelen genomen door management en modelaanpassingen
  • Liquide kapitaal op de Holding slechts licht gedaald tot EUR 1.7 miljard per 30 juni 2022, ondanks het effect van de eerder aangekondigde schuldaflossing en aandeleninkoop; het derde deel van het inkoopprogramma begint in oktober 2022
  • Interimdividend 2022 stijgt met EUR 0,03 tot EUR 0,11 per gewoon aandeel, mogelijk gemaakt door de aanhoudende groei van de vrije kasstroom
  • Aegon stelt zijn vooruitzichten voor 2022 voor de operationele kapitaalgeneratie door de business units naar boven bij van circa EUR 1,2 miljard tot circa EUR 1,4 miljard. Ook verwacht Aegon een totale vrije kasstroom over de periode 2021 tot 2023 van ten minste EUR 2,2 miljard. Dat is ruim meer dan de EUR 1,4-1,6 miljard doelstelling die is afgegeven tijdens de Capital Markets Day in 2020

Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur

"De eerste helft van 2022 was voor beleggers één van de meest uitdagende periodes, doordat aandelenmarkten de slechtste start van het jaar beleefden in meer dan vijf decennia. De volatiliteit hield aan, terwijl centrale banken de rente verhoogden om de oplopende inflatie te beteugelen en de oorlog in Oekraïne aanhield. Tegen deze achtergrond hebben we goed gepresteerd, een bewijs van de kracht van onze strategie.

Het operationeel resultaat over het tweede kwartaal van EUR 538 miljoen was sterk, door de afnemende invloed van COVID-19 en de vooruitgang die we boeken met ons operationele verbeterplan, dat ons in staat heeft gesteld de invloed van de lagere aandelenmarkten op te vangen. We hebben tot nu toe 1.058 van de meer dan 1.200 initiatieven van het verbeterplan uitgevoerd. Initiatieven om kosten te besparen hebben geresulteerd in een daling van onze relevante kostenbasis gedurende het tweede kwartaal van EUR 250 miljoen.

In onze drie kernmarkten hebben onze Workplace Solutions bedrijfsonderdelen positieve netto-stortingen gerealiseerd, gesteund door groei-initiatieven en gunstige arbeidsmarktomstandigheden. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in de VS is eveneens gestegen door een toename van het aantal levensverzekeringsagenten bij WFG met 12% vergeleken met vorig jaar. De verkoop van hypotheken in Nederland is gedaald vergeleken met vorig jaar, evenals de netto-stortingen voor derden bij Aegon Asset Management en in het retail segment van Aegon UK. Dit is het gevolg van de minder gunstige macro-economische vooruitzichten en stijgende rentetarieven.

Ons nettoresultaat is beïnvloed door een eenmalige last die samenhangt met stijgende herverzekeringspremies in de VS. Dit heeft bijgedragen aan het nettoverlies van EUR 348 miljoen over het tweede kwartaal. Desondanks blijven we op schema om onze doelstelling waar te maken van een groeiend rendement voor aandeelhouders. De maatregelen die we hebben genomen om onze kapitaalpositie te versterken en ons risicoprofiel te verbeteren betalen zich terug onder de huidige marktomstandigheden, met kapitaalratio’s van onze drie belangrijkste business units die boven hun operationele niveaus gehandhaafd blijven. Onze sterke balanspositie en de aanhoudende groei van de vrije kasstroom vormen een solide basis om het interim-dividend vergeleken met vorig jaar met 3 eurocent te verhogen tot 11 eurocent per gewoon aandeel.

In het tweede kwartaal hebben we opnieuw vooruitgang geboekt met onze plannen op het gebied van duurzaamheid. In de VS hebben we een nieuw spaarproduct gelanceerd dat werkgevers in staat stelt hun medewerkers te laten sparen voor onvoorziene omstandigheden en hun financiële welzijn te verbeteren. Als onderdeel van onze toezegging bij te dragen aan een klimaat neutrale wereld neemt Aegon Asset Management in de VS deel aan een project ter waarde van USD 600 miljoen om appartementencomplexen aan te kopen en deze om te vormen tot energiezuinige gebouwen met lagere CO2-emissies. In het Verenigd Koninkrijk hebben we voor GBP 3 miljard aan vermogen van klanten kunnen onderbrengen in beleggingsfondsen die sturen op duurzaamheidscriteria. Dit is onderdeel van de toezegging dat onze standaardpensioenfondsen in het VK in 2050 CO2-neutraal zullen zijn.

Gegeven het actieve beheer van onze balanspositie en de vooruitgang die we boeken met ons transformatieproces, voelen we ons comfortabel om onze verwachtingen voor de totale vrije kasstroom over de periode 2021 tot 2023 verhogen van EUR 1,4-1,6 miljard tot ten minste EUR 2,2 miljard. Ook verhogen we onze verwachting voor de operationele kapitaalgeneratie door onze business units van circa EUR 1,2 miljard naar circa EUR 1,4 miljard.

Terwijl de onzekerheid over de financiële markten en macro-economische vooruitzichten naar verwachting zal aanhouden, blijven wij klaarstaan voor onze klanten om hen met onze expertise en dienstverlening zo goed mogelijk te helpen door deze uitdagende economische omstandigheden heen te komen. Ik wil onze collega’s hartelijk bedanken voor hun blijvende toewijding en ik heb er vertrouwen in dat we gezamenlijk in staat zullen zijn om onze strategische en financiële toezeggingen voor 2023 waar te maken.”