Aegon rapporteert resultaten over derde kwartaal 2022

6 Minuten lezen

3Q 2022 Results | AEX:AGN | NYSE:AEG

Hoog tempo vastgehouden bij uitvoering van Aegon's strategie

  • Nettoverlies van EUR 206 miljoen met name veroorzaakt door niet-economisch verlies op rente-hedges in de VS
  • Operationeel resultaat van EUR 429 miljoen, een daling van 11% op basis van constante wisselkoersen vergeleken met het derde kwartaal van 2021. Baten van kostenbesparingen, groei-initiatieven en betere verzekeringsresultaten zijn meer dan tenietgedaan door lagere fee inkomsten door lagere aandelenmarkten
  • Kapitaalratio’s van de drie belangrijkste business units blijven gehandhaafd boven de operationele niveaus. Solvency II ratio voor de groep bedraagt 212%
  • Liquide kapitaal op de Holding gedaald tot EUR 1,368 miljoen door EUR 273 miljoen aan dividenduitkeringen en door tweede tranche van EUR 100 miljoen van eerder aangekondigde inkoop eigen aandelen van EUR 300 miljoen
  • Transamerica Life Bermuda (TLB), het bedrijfsonderdeel dat zich richt op vermogende klanten, heeft in oktober een gesloten portefeuille levensverzekeringen herverzekerd bij Transamerica. Hierdoor valt kapitaal vrij en versterkt Transamerica zijn kapitaalpositie
  • Aegon neemt maatregelen om het kapitaal in de Amerikaanse variable annuity portefeuille minder gevoelig te maken voor schommelingen op de aandelenmarkten en om de voorspelbaarheid van de vrije kasstroom te vergroten; op korte termijn wordt verkoop van de portefeuille niet nagestreefd

Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur

“In de afgelopen maanden hebben we grote vooruitgang geboekt met de transformatie van Aegon en de versnelling van onze strategie. We hebben flinke voortgang gemaakt met ons operationele verbeterplan en we hebben aanvullende maatregelen genomen om de waarde te maximeren van onze variable annuity portefeuille in de VS en van TLB, het bedrijfsonderdeel dat zich richt op vermogende klanten. Onlangs hebben we een transactie met a.s.r. in Nederland aangekondigd om gezamenlijk een leidende Nederlandse verzekeringsmaatschappij te creëren.

“In het derde kwartaal is ons operationele resultaat op basis van constante wisselkoersen met 11% gedaald. De baten van verbeterede verzekeringsresultaten in de VS, de kostenbesparingen en de positieve uitkomsten van groei-initiatieven zijn meer dan tenietgedaan door ongunstige marktomstandigheden. Ondanks inflatoire druk hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt met ons kostenbesparingsprogramma. Vergeleken met het vorige kwartaal hebben we een extra kostenbesparing bereikt van EUR 50 miljoen, waardoor de daling van de relevante kostenbasis is opgelopen tot EUR 300 miljoen vergeleken met het basisjaar 2019. Groei-initiatieven, die tot doel hebben de dienstverlening aan klanten te verbeteren en ons distributienetwerk uit te breiden, hebben een positieve invloed gehad op onze commerciële en financiële resultaten.

“We hebben tevens goede vooruitgang geboekt met onze doelstelling om onze strategische assets te laten groeien, ondanks aanhoudende volatiliteit op de financiële markten en politieke onrust. De verkoop van levensverzekeringen steeg met 24% in de Verenigde Staten en met 16% in onze groeimarkten, gesteund door ons groeiende distributienetwerk. Onze pensioenbedrijven in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk rapporteerden allemaal groei van de netto-stortingen, een weerspiegeling van de sterke arbeidsmarkt. De commerciële resultaten van Aegon Asset Management, de retail activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en onze beleggingsfondsen in de VS stonden onder druk doordat onze klanten minder geneigd zijn te beleggen in de huidige onzekere situatie.

“We blijven maatregelen nemen om de waarde van onze financiële assets te maximeren. Na zeer uitgebreide analyses zijn we tot de conclusie gekomen dat de beste optie voor onze variable annuity portefeuille in de VS is dat we deze – in ieder geval op korte termijn – in bezit houden en actief beheren. In oktober hebben we een interne herverzekeringsovereenkomst tussen TLB en Transamerica afgerond, waardoor
USD 600 miljoen aan kapitaal is vrijgekomen voor Transamerica. Een deel hiervan zal worden gebruikt om een buffer te creëren die het kapitaal in de Amerikaanse variable annuity portefeuille minder gevoelig zal maken voor schommelingen op de aandelenmarkten.

“De recente stap die we hebben gezet om onze Nederlandse pensioen-, levensverzekerings- en schadeverzekerings-, bank- en hypotheekactiviteiten te combineren met die van a.s.r. is van groot belang voor de transformatie van onze onderneming en weerspiegelt ons doel om leidende bedrijven op te bouwen in de door ons gekozen markten. De transactie stelt ons in staat om versneld kapitaal terug te geven aan onze aandeelhouders en is in lijn met onze strategie om kapitaal vrij te maken uit onze volgroeide activiteiten en om leidende posities op te bouwen in markten waar Aegon goed gepositioneerd is om te groeien.

“Ik heb grote waardering voor het harde werken en de toewijding van al onze collega’s om onze klanten te ondersteunen in deze uitdagende tijden. Dankzij de inspanningen van onze medewerkers zijn we in staat om onze operationele prestaties te blijven verbeteren en de uitvoering van onze strategie te versnellen. Terwijl de economische volatiliteit naar verwachting zal aanhouden, heb ik door onze sterke balans, ons gedisciplineerde risicobeheer en onze doelgerichte strategie vertrouwen in de kansen die de toekomst zal brengen.”