Aegon rapporteert resultaten over vierde kwartaal 2022

Aegon rapporteert resultaten over vierde kwartaal 2022

6 Minuten lezen

4Q 2022 Resultaten | AEX:AGN | NYSE:AEG

Versnelling in uitvoering van strategie en verwezenlijking van financiële toezeggingen

  • Het eerder aangekondigde boekverlies door het classificeren van Aegon Nederland als “voor verkoop aangehouden activa” in verband met transactie met a.s.r. leidt tot nettoverlies van EUR 2.4 miljard over het vierde kwartaal van 2022 en EUR 2.5 miljard over heel 2022
  • Operationeel resultaat van EUR 488 miljoen, een stijging van 4% vergeleken met het vierde kwartaal van 2021. Baten van kostenbesparingen, groei-initiatieven en betere verzekeringsresultaten, en van een sterkere Amerikaanse dollar, zijn voor een deel tenietgedaan door lagere fee inkomsten als gevolg van lagere aandelenmarkten en een netto-uitstroom. Het operationeel resultaat over heel 2022 van EUR 1,9 miljard is stabiel vergeleken met 2021.
  • Kapitaalratio’s van de drie belangrijkste business units blijven gehandhaafd boven de operationele niveaus. Solvency II ratio voor de groep bedraagt 208%
  • Liquide kapitaal op de Holding stijgt van EUR 1,4 miljard tot EUR 1,6 miljard, vooral door een vrije kasstroom van EUR 318 miljoen in het vierde kwartaal van 2022. De vrije kasstroom voor het hele jaar stijgt van EUR 729 miljoen in 2021 tot EUR 780 miljoen in 2022
  • Er wordt een slotdividend over 2022 voorgesteld van EUR 0,12 per gewoon aandeel, te betalen in contanten. Dit brengt het totale dividend over 2022 op EUR 0,23 per gewoon aandeel
  • Aankondiging van een nieuw aandeleninkoop-programma van EUR 200 miljoen, uit te voeren in de eerste helft van 2023, behoudens onvoorziene omstandigheden

Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur

"Met dit vierde kwartaal sluiten we een jaar af waarin we onze transformatie en de uitvoering van onze strategie hebben versneld. In dit kwartaal hebben we aangekondigd dat ons Nederlandse bedrijf wordt samengevoegd met a.s.r., een historische mijlpaal voor ons bedrijf. In de loop van het jaar hebben we – ondanks moeilijke marktomstandigheden – ook sterke vooruitgang geboekt met het verbeteren van onze operationele prestaties, en met het verder versterken van onze balanspositie.

“Ons nettoresultaat in het vierde kwartaal is beïnvloed door het eerder aangekondigde boekverlies na het classificeren van Aegon Nederland als “voor verkoop aangehouden activa”. Het operationele resultaat steeg met 4%, waarbij de baten van betere verzekeringsresultaten, ons operationele verbeterplan en een sterkere Amerikaanse dollar, de gevolgen van de ongunstige aandelenmarkten meer dan goed hebben gemaakt. Het operationele verbeterprogramma heeft in de loop van het jaar EUR 627 miljoen bijgedragen aan ons operationele resultaat. Daarmee is de doelstelling van EUR 550 miljoen een jaar eerder dan verwacht al overtroffen. Gegeven het succes van het programma en in het licht van de komende veranderingen door de transactie met a.s.r. hebben we besloten niet langer te rapporteren over het operationele verbeterprogramma. Tijdens onze Capital Markets Day in juni 2023 zullen we een update geven over onze strategie, inclusief onze plannen om onze efficiency en commerciële resultaten verder te verbeteren.

“Onze commerciële resultaten in 2022 onderstrepen hoe belangrijk het is dat we onze klanten een breed scala aan producten kunnen aanbieden. Door de onzekere macro-economische ontwikkelingen was er een netto-uitstroom bij Aegon Asset Management en in het retailkanaal in het Verenigd Koninkrijk. Binnen de divisie Workplace Solutions in de Verenigde Staten was er sprake van een netto-uitstroom door het vertrek van één grote klant. Tegelijkertijd steeg de verkoop van levensverzekeringen in onze groeimarkten en in de Verenigde Staten, waar de divisie Individual Solutions het hoogste aantal nieuwe levensverzekeringen in één kwartaal verkocht in de afgelopen vijf jaar. In 2022 heeft de divisie die zich in het Verenigd Koninkrijk toelegt op verkoop via werkgevers het hoogste niveau aan netto-stortingen bereikt in de afgelopen vier jaar, een bewijs van de verbeteringen die we in dit distributiekanaal aanbrengen. In het vierde kwartaal hebben we in het Verenigd Koninkrijk de eerste fase geïntroduceerd van “More Ways to Save”, een aanbod aan spaarmogelijkheden met verbeterde online dienstverlening. In de Verenigde Staten heeft Transamerica een nieuw levensverzekeringsproduct in de markt gezet, dat speciaal is ontwikkeld om via het brokerage-kanaal te worden aangeboden. Dit product vormt een aanvulling op een bestaand product dat succesvol via de meer dan 62.000 agenten van World Financial Group, een dochterbedrijf van Transamerica, wordt verkocht. Dankzij de betrokkenheid van al onze medewerkers zullen we nieuwe producten blijven introduceren, onze digitale dienstverlening aan klanten blijven verbeteren en ons distributienetwerk blijven versterken.

“Door de vooruitgang die we zowel op strategisch als op financieel vlak hebben geboekt, kunnen we tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een slotdividend voorstellen over 2022 van 12 eurocent per gewoon aandeel. Daarmee komt het totale dividend over 2022 uit op 23 eurocent per gewoon aandeel. Verder zijn we van plan om in de eerste helft van 2023 een nieuw aandeleninkoop-programma uit te voeren van EUR 200 miljoen. Dit onderstreept ons gedisciplineerde kapitaalbeheer en onze belofte om een surplus aan kapitaal terug te geven aan onze aandeelhouders.

“In de komende periode blijven we volledig gericht op de uitvoering van onze strategie en het behalen van onze financiële doelstellingen. De maatregelen die we tot nog toe hebben genomen, geven ons het vertrouwen dat we in 2023 in staat zullen zijn ten minste EUR 1 miljard aan operationeel kapitaal te genereren uit onze bedrijfsonderdelen buiten Nederland, behoudens onvoorziene omstandigheden. We hebben de afgelopen twee jaar EUR 1,5 miljard aan vrije kasstroom gegenereerd. Daarmee hebben we de doelstelling die we tijdens de Capital Markets Day van 2020 voor drie jaar hadden gesteld, al bereikt. In 2023 verwachten we ongeveer EUR 600 miljoen aan vrije kasstroom te realiseren en streven we naar een dividend van ongeveer 30 eurocent per gewoon aandeel, een duidelijk bewijs van het vertrouwen dat wij stellen in onze strategie.”

.

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van 4Q2021, tenzij anders vermeld.